สำหรับบริษัท
Delivery Project
Managing and monitoring delivery platform;
Providing promotion campaign for supporting delivery sales channel;
Brief and inspire agencies on offline & online and set new activities to gain more interactive in social network as a whole delivery campaign;
Source new online media to catch up and reach all target customers;
Monitoring performance and makes necessary adjustments to insure maximum availability and performance in delivery platform;
Reporting activities and sales report;
Open New Shop
Development and implementation of the marketing plan for the brand;
Creating all fixtures for shops to present brand image & identity;
Working cross-functionally with Business Development Department to plan and design perspective of the branch;
Preparing & Implementing opening new shops promotion & activities
Providing all point of purchase (POP) for new shops.
Customer Relationship Management
Provide customer’s feedback on performance and identifying opportunity and threat;
Keeping records of customer interactions, comments, and complaints and reporting to operation.
Other Functional Responsibilities
Monitor and maintain expenses on a monthly basis.
Responsible for all ad hoc tasks / projects as assigned from Marketing Manager.
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การตลาด, การตลาดดิจิทัล, บริหารธุรกิจบัณฑิต
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- Male or Female, Thai Nationality Only.
- Bachelor’s degree in Marketing, Business Administration or related fields.
- At least 3 years working experiences as in marketing field. Restaurant or FMCG would be preferable
- Multi-tasked, service-minded and able to work well under pressure.
- Have the ability to manage priorities and meet deadlines.
- Possess excellent interpersonal and presentation skills.
- Service minded, Analytical and Planning Skill.
- Good command in English.
- Good command in Microsoft Office.
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
- ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินพิเศษประจำสาขา
- เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต
- ส่วนลดค่าอาหารสำหรับพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ค่าแนะนำเพื่อน
สถานที่ทำงาน
แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณนุสรา สุขปรุง
02-280-8233-4, 02-282-2872-3, 02-281-5512-3
งานในบริษัทเดียวกัน