สำหรับบริษัท
- มีหน้าที่ออกสำรวจ / ตรวจสอบวินาศภัย ประเมินมูลค่า และความเสียหายของทรัพย์สิน รวมถึงสินค้านำเข้า-ส่งออก และ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ (งานภาคสนาม/ต้องเดินทางทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล ต่างจังหวัด และต่างประเทศ (เอเชีย)
- มีหน้าที่ติดต่อประสานงาน และสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง รวมถึงบุคคล/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำชี้แจง แนะนำ รวมถึงสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งความร่วมมือจากลูกค้าในการจัดหา-จัดส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าเสียหาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, อิเล็กทรอนิกส์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
- มีความรู้ด้านไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ เครื่องจักร เครื่องกลโรงงาน ก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ**
- มีความพร้อมในการเดินทางทั้งใน และต่างประเทศ
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบ และทัศนคติ มีความมุ่งมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่
- มีใบอนุญาต และความสามารถในการขับขี่จักรยานยนต์ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล
- มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
- มีความรู้ และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านงานประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัย 0-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- โบนัส (พิจารณาตามผลประกอบการ)
สถานที่ทำงาน
บจก. เทคนิคัล อินดิเพนเด้น เซอร์เวย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
เลขที่ 930 หมู่ 9 (ระหว่างซอย 37-39) ต. สำโรงเหนือ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณธมลวรรณ์ พุ่มคุ้ม
02-136-9100
งานในบริษัทเดียวกัน