สำหรับบริษัท
- มีหน้าที่ติดต่อประสานงาน และสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง รวมถึงบุคคล/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำชี้แจง แนะนำ รวมถึงสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งความร่วมมือจากลูกค้าในการจัดหา จัดส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าเสียหาย
- มีหน้าที่จัดเตรียม และจัดทำเอกสาร รวมทั้งข้อมูลเพื่อประกอบการออกรายงาน และสนับสนุนทีมสำรวจภัย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง, ความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ , วิทยาการประกันภัย , สถิติธุรกิจและการประกันภัย
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
- มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และภายในระยะเวลาที่จำกัดได้ดี
- มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบและทัศนคติ มีความมุ่งมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่
- มีความรู้ด้านประกันภัย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรู้ และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ **จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ*
- มีประสบการณ์ด้าน งานประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- โบนัส (พิจารณาตามผลประกอบการ)
สถานที่ทำงาน
บจก. เทคนิคัล อินดิเพนเด้น เซอร์เวย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
เลขที่ 930 หมู่ 9 (ระหว่างซอย 37-39) ต. สำโรงเหนือ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณธมลวรรณ์ พุ่มคุ้ม
02-136-9100
งานในบริษัทเดียวกัน