สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลโครงการภาครัฐ ประจำอนุสาวรีย์ชัยฯ ให้ข้อมูลภาษาAEC (เมียนมาร์,กัมพูชา,ลาว)

- เป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนโครงการภาครัฐ ผ่านทางโทรศัพท์
- ปวส.ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (เป็นกะ 24 ชม.) สลับวันหยุดได้ (11,000+ค่าภาษา 2,000)
- ป.ตรี ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (เป็นกะ 24 ชม.) สลับวันหยุดได้ (14,000+ค่าภาษา 2,000)
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
ทุกเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี,ปวส.
มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และ Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลภาษา AEC เช่น เมียนมาร์,กัมพูชา,ลาว
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น18 ถ.ศรีอยุธยา (ใกล้BTS อนุสาวรีย์)
ติดต่อ
คุณวันวิสา เชื้อเอี่ยม
064-845-8517
งานในบริษัทเดียวกัน