สำหรับบริษัท
- รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละตำแหน่ง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- เป็นผู้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงดี
- ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคประจำตัว
- ไม่มีประวัติทำผิดคดีตามกฎหมาย
สวัสดิการ
- มีเบี้ยขยัน
- ค่าอาหาร
- กรณีมาจากต่างจังหวัด มีช่วยเหลือค่าห้องพักบางส่วน
- ช่วยเหลือค่าน้ำมัน ยานพาหนะตามระยะการเดินทางจริงบางส่วน
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ติดต่อ
คุณเตชิต
081-9275954
งานในบริษัทเดียวกัน