สำหรับบริษัท

แอดมินAdmin ออนไลน์/ไลฟ์สด

- สามารถ Live สด เพื่อนำเสนอสินค้าได้
- วางแผนการใช้สื่อ Social Media และ สร้างสรรค์ Content และกิจกรรมต่างๆผ่านทาง Social Media เพื่อเพิ่มจำนวนยอดขาย และ ยอดไลค์ บน Facebook,Instragramฯ
- ดูแลเว็บไซต์ของบริษัท ตอบคำถาม อัพเดทรายการสินค้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ชุดฟอรม์
สถานที่ทำงาน
187/3-4 ซอยเสรีไทย 25 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณอ้อย
023750050-2 ต่อ 117,102
งานในบริษัทเดียวกัน