สำหรับบริษัท
- PM เครื่องจักร
- ซ่อมเครื่องจักร ดูแลงานสร้าง และระบบสาธาณูปโภคของโรงงาน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 10,080 - 12,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย อายุระหว่าง 21-35 ปี
- จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานด้านช่างซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้เครื่องมือวัด Micro / Vernier ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการอ่าน Drawing ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถใช้เครื่องกลึง กัด ไส เจียร มิลลิ่งได้เป็นอย่างดี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีความรับผิดขอบ ขยัน อดทน อัธยาศัยดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
- สะดวกในการเดินทางมาทำงาน
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน
- OT
- โบนัสตามผลประกอบการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ค่าครองชีพ
- ค่าอาหารกลางวัน
- รถรับส่ง
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต AIA
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- ค่าคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานสมรส และอื่นๆ
สถานที่ทำงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี)
ติดต่อ
คุณศริญญา
038-454-114-120
งานในบริษัทเดียวกัน