สำหรับบริษัท

ช่างแกะพิมพ์/ฮั้วพิมพ์

- แกะพิมพ์ได้ทุกหน้าและตรงตามแบบได้อย่างสวยงาน
- มีประสบการณ์ในการทำงาน
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- มีทัศนคติดี สามารถทำงานกับผู้อื่นได้ดี
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
- ประสบการณ์(ปี) : 2 - 3
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพมหานคร (เขตบึงกุ่ม)
ติดต่อ
คุณอ้อย
023750050-2 ต่อ 117,102
งานในบริษัทเดียวกัน