สำหรับบริษัท
- สามารถแต่งพิมพ์เงินเครื่องประดับ/อัญมณี
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- มีทัศนคติที่ดีสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- สามารถใช้ไฟได้ / ใช้ขาต๊ะเป็น
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพมหานคร (เขตบึงกุ่ม)
ติดต่อ
คุณอ้อย
023750050-2 ต่อ 117,102
งานในบริษัทเดียวกัน