สำหรับบริษัท
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องประดับผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรม Matrix ได้
- เขียนงานตามรูปแบบที่กำหนดให้ได้ และสามารถใช้งานได้จริง
- วันหยุด : วันอาทิตย์
- เวลาทำงาน : 08:00 - 18:00
- เวลาทำงานอื่น : หยุดเสาร์เว้นเสาร์ วันศุกร์ทำตั้งแต่ 8.00-17.00 น.
วันเสาร์ที่ทำงานทำตั้งแต่ 8.00-17.00 น.
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศ : ชาย , หญิง
- อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
- ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
สวัสดิการ
- ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพมหานคร (เขตบึงกุ่ม)
ติดต่อ
คุณอ้อย
023750050-2 ต่อ 117,102
งานในบริษัทเดียวกัน