สำหรับบริษัท
- ขึ้นwaxตาม รูปแบบที่บริษัทกำหนดให้
- วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
- เวลาทำงาน : 08:00 - 18:00
- เวลาทำงานอื่น : หยุดเสาร์เว้นเสาร์ วันศุกร์ 8.00-17.00 วันเสาร์ที่ทำงาน 8.00-17.00
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
- อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
- ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
สวัสดิการ
- ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพมหานคร (เขตบึงกุ่ม)
ติดต่อ
คุณอ้อย
023750050-2 ต่อ 117,102
งานในบริษัทเดียวกัน