สำหรับบริษัท
- รวบรวมข้อมูลแบบของลูกค้าจาก Sales
- ออกแบบเครื่องประดับตามที่ลูกค้าต้องการ
- เข้าร่วมงานแฟร์และนำเสนอเกี่ยวกับแบบของตลาดปัจจุบัน
- ออกแบบเครื่องประดับเพื่อแสดงในงานแฟร์
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.
- คณะ/สาขา การออกแบบเครื่องประดับ, อัญมณีและเครื่องประดับ
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศ : ชาย , หญิง
- อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
- ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
- ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
- มีทักษะทางด้านการออกแบบเครื่องประดับอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- มีทักษะทางด้านการออกแบบด้วยมือและคอมพิวเตอร์
- มีทักษะในเรื่องเทรนด์ใหม่ๆ
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน
สวัสดิการ
- ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพมหานคร (เขตบึงกุ่ม)
ติดต่อ
คุณอ้อย
023750050-2 ต่อ 117,102
งานในบริษัทเดียวกัน