สำหรับบริษัท
- ฝึกคัดพลอย
- จัดพลอยเข้า Stock พลอย
- จ่ายพลอยฝั่งโรงงาน
- วันหยุด : วันอาทิตย์
- เวลาทำงาน : 08:00 - 18:00
- เวลาทำงานอื่น : วันเสาร์หยุดเสาร์เว้นเสาร์ เวลาทำงาน 8.00-17.00
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศ : หญิง
- อายุ(ปี) : 18 - 35
- ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
- ซื่อสัตย์
- มนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความขยัน กระตือรือร้นในงานใหม่ๆ
- มีควารมคิดในแง่บวก
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพมหานคร (เขตบึงกุ่ม)
ติดต่อ
คุณอ้อย
023750050-2 ต่อ 117,102
งานในบริษัทเดียวกัน