สำหรับบริษัท
- สามารถแมทพลอยสีเป็นเซต ยาวๆได้
- วันหยุด : วันอาทิตย์
- เวลาทำงาน : 08:00 - 18:00
- เวลาทำงานอื่น : หยุดวันเสาร์เว้นเสาร์
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา อัญมณีวิทยา, อัญมณีและเครื่องประดับ
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เข้ากับผู้อื่นได้ดี
- ละเอียด รอบคอบ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพมหานคร (เขตบึงกุ่ม)
ติดต่อ
คุณอ้อย
023750050-2 ต่อ 117,102
งานในบริษัทเดียวกัน