สำหรับบริษัท
- ดูแลงานเอกสารภายในสำนักงาน รวมทั้ง จัดพิมพ์ จัดเก็บ รับ-ส่งเอกสาร
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
- สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office,Internet ได้เป็นอย่างดี
- มีความคล่องแคล่ว เรียนรู้งานเร็ว อดทน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศ : หญิง
- อายุ(ปี) : 20 - 30
- ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- สามารถใช้โปรแกรม Microsorf Office ได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบในการทำงาน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- พักร้อนประจำปี
- โบนัส
- เบี้ยขยัน
- ชุดฟอรม์
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพมหานคร (เขตสะพานสูง),กรุงเทพมหานคร (เขตบึงกุ่ม),กรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ)
ติดต่อ
คุณอ้อย
023750050-2 ต่อ 117,102
งานในบริษัทเดียวกัน