สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ แนะนำสินค้าและบริการของทรู ประจำสำนักงานทรูทาวเวอร์2 พัฒนาการ34 (Telesales Marketing)

- เสนอขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของทรู
- แนะนำสินค้าและบริการของทรู
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
1. วุฒิ ม.6/ ปวส. /ป.ตรี
2. เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 40 ปี (เพศชายต้องพ้นสภาพการเกณฑ์ทหาร)
3. ทำงาน 6/สัปดาห์ เวลา 09.00 - 18.00 น. วันหยุดหมุนเวียน
4. มีทักษะการนำเสนอ โน้มน้าว เจรจาต่อรองได้
5. มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ มีการอบรมงานให้ก่อนเริ่มงานจริง
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
อาคารทรูทาวเวอร์2 ถ.พัฒนาการ34
ติดต่อ
คุณวันวิสา เชื้อเอี่ยม
02-858-5082
งานในบริษัทเดียวกัน