สำหรับบริษัท
1. เตรียมเอกสารเพื่อการส่งของ, รับของเข้าสต๊อกและจัดส่งสินค้าสู่หน้าร้านที่อยู่ในศูนย์การค้ากลางกรุงเทพฯ (แนวรถไฟฟ้าสุขุมวิท, สีลม, ลาดพร้าว ฯลฯ) ผ่านการใช้ Grab Bike และ Grab Car เพื่อส่งสินค้า (ปัจจุบันมี 15 สาขา ส่งของเดือนละ 1-2 ครั้ง)
2. ตามและรวบรวมเอกสารที่ทำส่งผ่านบัญชี เดือนละ 1-2 ครั้ง ช่วงวันที่ 30-2 ของทุกเดือน
3. ช่วยงานขาย สร้างตลาดออนไลน์ และการออก booth (2-3 เดือน ออก 1 ครั้ง) เพื่อช่วยทีมงาน หากมีเวลาว่างจากงานประจำข้อ 1-2
4. เวลาทำงาน จ.-ศ. 8.30-17.00 น. / ส. 9.00-12.30 น. (หากทำเกินเวลา ให้หยุดชดเชยในวันต่อมา หรือรับ OT ได้ตามแต่ตกลงกัน)
5. ทำงานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย เพื่อความเร็วขององค์กร และความก้าวหน้าของท่านต่อไป
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา การจัดการ, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- อายุ 19-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา (หากจบสาขาบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- อ่าน/เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี
- ขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการบริการเพื่อการค้า
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณธนัฐณ์
093-226-5059
หมดอายุ