สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่เสนอสินค้า ให้คำปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทรู ประจำสำนักงานพัฒนาการ

- โทรออกแนะนำผลิตภัณฑ์ของทรู (ทุก product ที่มีขาย) เช่น อินเตอร์เน็ตบ้าน โปรโมชั่นมือถือ เป็นต้น
- เสนอสินค้า ให้คำปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทรู
- มีการสอนงานให้ก่อนทำงานจริงค่ะ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
เพศชาย /หญิง อายุ 21-40 ปี
วุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรี ทุกสาขา
มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการ สำเนียงภาคกลาง
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์ดีด 20คำ/นาที
ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ เวียนกะ วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
ตึกทรู 2 ถ.พัฒนาการ 34
ติดต่อ
คุณวันวิสา เชื้อเอี่ยม
064-845-8517
งานในบริษัทเดียวกัน