สำหรับบริษัท
-ประสานงาน ระหว่าง call center และศูนย์บริการลูกค้า
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
ทุกเพศ อายุ 28-33 ปี ป.ตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ coordinator อย่างน้อย 2-3ปี
สามารถใช้งาน MS office ได้ดี
มีพื้นฐาน Excel สามารถ pivot, vlookup , สามารถทำกราฟ report ได้
สามารถทำางาน proactive
สามารถวางแผนการทำางานได้ดี
มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ดี
ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ เวลาปฏิบัติงาน 9.00 -18.00 น.(วันหยุดอาจไม่ตรงกับวันเสาร์-ทิตย์)
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
ปฏิบัติงาน Empire tower สาทร กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณวันวิสา เชื้อเอี่ยม
064-845-8517
งานในบริษัทเดียวกัน