สำหรับบริษัท

Call Center Outbound แนะนำสินค้าและบริการของทรู (ประจำนักงานทรูทาวเวอร์2 ถ.พัฒนาการ)

-แนะนำสินค้าในกลุ่มทรู เพื่อเสนอขายสินค้ากลุ่มต่างๆ ให้แก่ลูกค้ากลุ่มบริษัท ทรูฯ
-ดำเนินการให้บริการทางการขายกับลูกค้าจนลูกค้าได้รับบริการ
-ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ เวลา 08:00 - 19:00 น. (หมุนเวียนกะ เลิกดึกสุดไม่เกิน 19.00 น.)
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
1. เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2 จบวุฒิการศึกษาเริ่มต้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี **ทุกสาขา
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษได้
4. มีทักษะด้านการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
5. ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (สามารถหมุนเวียนวันหยุดได้ อาจจะไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์) // เลิกดึกสุดไม่เกิน 19.00 น.
6. หากมีประสบการณ์ Telesale อาจได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ค่าทำงานล่วงเวลา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ตามข้อตกลงของบริษัท
ค่าตอบแทนพิเศษ
สถานที่ทำงาน
อาคารทรูทาวเวอร์2 ถ.พัฒนาการ34 กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณวันวิสา เชื้อเอี่ยม
02-858-5082
งานในบริษัทเดียวกัน