สำหรับบริษัท
-Social Media Platform Non Voice
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- ปริญญาตรี
- อายุ 30-40 ปี
- ประสบการณ์ทางด้าน Social Platform หรืองาน Online , Review จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงาน เป็นกะ ช่วงเวลา 8.30-22.00น.
- ปฎิบัติงานที่อาคาร ชาร์เตอร์สแควร์(สาทร)
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
ถ.สาทร อาคาร ชาร์เตอร์สแควร์(สาทร) กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณวันวิสา เชื้อเอี่ยม
064-845-8517
งานในบริษัทเดียวกัน