สำหรับบริษัท
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม
- ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน
- ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.
- คณะ/สาขา การก่อสร้าง, วิศวกรรมโยธา
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศชาย
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
- ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปีขึ้นไป
- มีความรู้เรื่องงานไม้ ซีเมนต์ ระบบน้ำ และระบบไฟ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สามารถขึ้นทำงานบนที่สูงได้
- กระฉับกระเฉงว่องไว และไหวพริบดี
- มีความแข็งแรง ขยัน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และอดทน
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- ประกันสังคม
สถานที่ทำงาน
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ
คุณกมลชนก
096-692-5939
รายละเอียดอื่นๆ
สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway