สำหรับบริษัท
รับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาสั่งอาหารและให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์
- ลักษณะการจ้าง งานพาร์ทไทม์
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
เพศ ชาย-หญิง อายุ 18-40 ปี
วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีน้ำเสียงไพเราะ นุ่มนวล สุภาพ
มีทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
มีการอบรมงานให้ก่อนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
part time ชม.ละ 45 บาท
สวัสดิการ
สถานที่ทำงาน
ตึกเลนโซ่เฮ้า2 ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณวันวิสา เชื้อเอี่ยม
02-858-5082
งานในบริษัทเดียวกัน