สำหรับบริษัท
- ทำการซ่อมบำรุง และแก้ไขปัญหา BREAK DOWN ระบบไฟฟ้าเครื่องจักรในสสำนักงานและขบวนการผลิต
- ทำการทำการตรวจเช็ค ควบคุม และตรวจสอบไฟฟ้าในการทำงานของเครื่องจักรในขบวนการผลิต
- งานติดตั้ง งานปรับปรุง งานดัดแปลง งานแก้ไขระบบไฟฟ้าเครื่องจักรในขบวนการผลิต
- งานซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาระบบ
- รายงานผลการทำงานต่างๆ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส.
- คณะ/สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า , เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศ ชาย
- อายุ 21 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปวส. หรือสูงกว่า สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีใบผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาแรงงาน
- ซื่อสัตย์ และ อดทน มีความรับผิดชอบสูง
- มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถสื่อภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
- พร้อมเริ่มงานทันที
สวัสดิการ
- ตามโครงสร้างของบริษัท
สถานที่ทำงาน
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ติดต่อ
Khun Ni,Khun kae
033-017-662 ext 802
หมดอายุ