สำหรับบริษัท
- ควบคุมตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
- ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย
- รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรายงานและเสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย
- ประสานงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศ ชาย หญิง
- อายุ 23 - 27 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- มีประสบการณ์ดูแลระบบจัดการขยะในโรงงานอุตสาหกรรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีประสบการณ์ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
- พร้อมเริ่มงานทันที
สวัสดิการ
- ตามโครงสร้างของบริษัท
สถานที่ทำงาน
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ติดต่อ
Khun Ni,Khun kae
033-017-662 ext 802
หมดอายุ