สำหรับบริษัท
- พิมพ์งานเอกสาร บันทึกเอกสาร
- สรุปงาน ทำรายงาน สำเนาข้อมูล จัดเก็บงาน
- ติดต่อประสานงานภายใน - ภายนอก
- ประสานงานหาสินค้าตามใบเบิก ตามงานที่ได้มอบหมาย
- สรรหาบุคลากร จัดแผนฝึกอบรม เบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน
- งานที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.
- คณะ/สาขา การจัดการ, การตลาด, การบริหารทั่วไป, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, นิติศาสตรบัณฑิต, บริหารธุรกิจบัณฑิต
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศ หญิง , ชาย
- อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ( ไม่เกิน 40 ปี )
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญาตรี
- สาขา คอมพิวเตอร์ , การตลาด - ขาย , บริหาร , การจัดการ , นิติศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ทุกสาขา ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน )
- ประสบการณ์ ด้านการทำงาน 0 - 2 ปี ( หากมีประสบการณ์ รับพิจารณาเป็นพิเศษ )
- ต้องสามารถทำงานในพื้นที่ (ระยอง) สะดวกในการเดิน
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (OT.) และสามารถทำงานวันหยุดได้ (กรณี OT. เร่งด่วน)
- ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โปรแกรมพื้นฐาน และโปรแกรมประชุมงาน , E-mail
- ความซื่อสัตย์ อดทน ขยันในงาน มีความรอบคอบ
- ใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
- ไม่มีโรคประจำตัว ( ร้ายแรงหรือที่ไม่สามารถทำงานได้ )
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ค่าล่วงเวลา
- เบี้ยขยัน
- โบนัส (ประจำปี)
- เที่ยวประจำปี
- สวัสดิการกู้ยืมพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันภัยอุบัติเหตุ , และอื่นๆ
สถานที่ทำงาน
ตรงข้ามสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ติดต่อ
sc.account@eppsat.com
089-920-4349 , 038-029-149 - 50
งานในบริษัทเดียวกัน