สำหรับบริษัท
- ทำงานด้านเอกสารบัญชี และ พิมพ์งานทั่วไป
- ตรวจเช็คงานเอกสาร , ยื่นภาษี ภงด., ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีรายปี และอื่นๆ
- บันทึกงาน ปริ้นเอกสาร และจัดเก็บงานเป็นระบบ
- บันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ , ลูกหนี้ , ค่าใช้จ่าย , งานอื่นๆ
- ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โปรแกรมเอ็กเพส และที่เกี่ยวเนื่องงาน
- พูดติดต่อประสานงาน กับลูกค้าได้ และแผนกอื่นๆได้
- ออกไปติดต่อประสานงานได้ (ธนาคาร/หน่วยงานราชการ และลูกค้าต่างๆ)
- ต้องสามารถทำงานล่วงเวลาได้ (OT)
- ทำ Report รายสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี
- รับเช็ค - รับวางบิลได้
- อื่นๆ (งานด้านเอกสารทั่วไปตามได้รับมอบหมาย)
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศหญิง
- อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป ( ไม่เกิน 40 ปี )
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- สาขาบัญชี
- ประสบการณ์ ด้านการทำงาน 1 - 4 ปี ( หากมีประสบการณ์ รับพิจารณาเป็นพิเศษ )
- ต้องสามารถทำงานในพื้นที่ (ระยอง) สะดวกในการเดิน
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (OT) , สามารถทำงานวันหยุดได้ (กรณี OT. เร่งด่วน)
- ความซื่อสัตย์ อดทน ขยันในการทำงาน รอบคอบ
- มีความกระตือรือล้นในการทำงาน อยู่ในกฎระเบียบบริษัทฯ
- ใช้โปรแกรมบัญชีเบื้องต้นได้ ( Express ) (หากใช้ได้พิจารณาเป็นพิเศษ)
- ไม่มีโรคประจำตัว ( ร้ายแรงหรือที่ไม่สามารถทำงานได้ )
- มีความรู้ด้านภาษี
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ค่าล่วงเวลา
- เบี้ยขยัน
- โบนัส (ประจำปี)
- เที่ยวประจำปี
- สวัสดิการกู้ยืมพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันภัยอุบัติเหตุ , และอื่นๆ
สถานที่ทำงาน
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ติดต่อ
sc.account@eppsat.com
089-920-4349 , 038-029-149 - 50
หมดอายุ