สำหรับบริษัท
- ออกแบบ 3D
- เขียนแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, อิเล็กทรอนิกส์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาใดก็ได้
- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
- เขียนแบบด้วยโปรแกรม ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ได้
- ใช้เครื่องมือวัดได้
สวัสดิการ
ค่าแรงตามตกลง
ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารโอที
ค่าเดินทาง
ค่าภาระงาน ตามงานที่ได้รับผิดชอบ
โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
สถานที่ทำงาน
ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ติดต่อ
คุณชญานี เกรัมย์
038-212-336