สำหรับบริษัท
- ดูแลเครื่องจักร JIG & Tooling, คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และวางแผนการบำรุงรักษา
- จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมเอกสาร Standard Support ตามระบบคุณภาพ
- วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตร่วมกับหน่วยงานการผลิต
- ทดลองการผลิต และการตรวจสอบคูณภาพชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมยานยนต์, วิศวกรรมไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย
- อายุ 23-27 ปี
- มีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ 0-3 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์
- มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้า, เครื่องมือวัด
- สามารถอ่านแบบ เขียนแบบได้
- มีความรู้พื้นฐานในโปรแกรม PLC, CNC
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
สวัสดิการ
- ค่าอาหาร ,ค่าอาหารOT, ค่ากะ
- โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน
- รถรับ-ส่ง (สายบางแสน สายเครือสหพัฒน์ สายตึกคอม สายสะพานสี่ สายปลวกแดง)
- กิจกรรมประจำปี
- เบี้ยขยันประจำเดือน,พิเศษ
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา บุตร คู่สมรส
สถานที่ทำงาน
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ติดต่อ
Khun Thipa Ror-rang
038-954-605-10