สำหรับบริษัท
- ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการ หรือ ชิ้นงาน เพื่อไม่ให้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานส่งไปถึงลูกค้า
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
- บันทึกผลและจัดเก็บผลการตรวจสอบ
- ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวช.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศ ชาย
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์
- มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ 1 ปี ขึ้นไป
- สามารถใช้เครื่องมือวัดได้
- สามารถใช้เครื่อง CMM พื้นฐานได้
สวัสดิการ
- ค่าเดินทาง
- ค่าอาหาร
- ค่าเช่าบ้าน
- เบี้ยขยัน
- งานเลี้ยงประจำปี
- ประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- โบนัสตามผลประกอบการ
สถานที่ทำงาน
ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคลและธุรการ
033-010-856 ต่อ 301