สำหรับบริษัท

Help Desk ให้บริการ Voice ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ (มีTOEIC 550 คะแนน)

ปฏิบัติงานประจำศูนย์รับแจ้งอุปกรณ์ขัดข้อง สนามบินสุวรรณภูมิ
ทำงานหน้าที่รับเรื่องและประสานงานกับช่างเมื่ออุปกรณ์ในท่าอากาศยานมีอาการขัดข้อง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุ 22-39 ปี
วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
มีผลสอบ TOEIC 550 คะแนน ขึ้นไป
มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการ และน้ำเสียงสุภาพ
ทำงาน 5/สัปดาห์ เป็นกะ (สับเปลี่ยนหมุนเวียนวัน-เวลา ทำงานได้)
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณวันวิสา เชื้อเอี่ยม
02-858-5082
งานในบริษัทเดียวกัน