สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลและตอบคำถามลูกค้า เกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์

ให้บริการข้อมูลและตอบคำถามลูกค้า เกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ Inbound และ Non-voice ตอบแชท Facebook Msg
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 12,500 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 35 ปี (เพศชายต้องพ้นสภาพการเกณฑ์ทหาร)
ทำงาน 5/สัปดาห์ เวลา 08.30 - 17.30 น. หมุนเวียนวันหยุด
มีทักษะด้านการพิมพ์ดีด ไทย/อังกฤษ
มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ
ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
อาคารCP2 ชั้น 12 ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณวันวิสา เชื้อเอี่ยม
02-858-5082
งานในบริษัทเดียวกัน