สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ True ทางโทรศัพท์ ประจำสำนักงานทรู ขอนแก่น(ถนน มะลิวัลย์)

โทรออกแนะนำผลิตภัณฑ์ของทรู (ทุก product ที่มีขาย)
**มีการสอนงานให้ก่อนค่ะ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- รักงานบริการ ชอบงานขาย มีทักษะด้านการสือสารที่ดี
- ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ เวียนวันหยุด เวลางาน 9.00 น.- 18.00 น.
*มีเงินเดือนประจำ และค่าคอมมิชชั่นตามผลงาน (6,000-10,000 บาท/เดือน)
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
ถนน มะลิวัลย์ ประจำสำนักงานทรู จ.ขอนแก่น
ติดต่อ
คุณวันวิสา เชื้อเอี่ยม
064-845-8517
งานในบริษัทเดียวกัน