สำหรับบริษัท
- พร้อมปฏิบัติงานในระหว่างและหลังเวลาทำงานปกติ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่ลูกค้าของ BELFOR ต้องเผชิญและเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปยังสถานที่ของลูกค้าและทำ งานในสถานที่นั้น ตามที่ BELFOR กำหนดและเมื่อยามจำเป็น
- ดำเนินการกู้คืนสภาพอุปกรณ์และอาคารตามขั้นตอนของ BELFOR และหลักวิศวกรรมการซ่อมบำรุงที่เป็นที่ยอมรับ
- ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนด้านความปลอดภัยของบริษัท กรณีที่ใช้สารเคมีและอุปกรณ์ และสวม PPE ตลอดเวลา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์, เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
- ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่พอใช้ได้บ้าง (การเขียนและพูด)
- ทำงานเป็นทีมได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันในการทำงานได้ดี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
- เบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานต่างจังหวัดชั่วคราว)
สถานที่ทำงาน
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (General Zone, ซอย GZ4)
เลขที่ 999/48 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

การเดินทาง
รถเมล์สาย 132, 133, R26E
ติดต่อ
คุณณัฎฐลิตา หล้ามณี (แนท)
02-182-5186
รายละเอียดอื่นๆ
BELFOR เป็นนายจ้างที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม ความมุ่งมั่นของเราคือการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทุกคนจะได้รับการพิจารณาการจ้างงาน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ, สีผิว, ศาสนา, เพศ, หรือถิ่นกำเนิดใดๆ

ทั้งนี้ เงินเดือนจะถูกกำหนดตามประสบการณ์การทำงาน
เงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆ
จะมีการหารือในรายละเอียดระหว่างกระบวนการสัมภาษณ์อีกครั้ง
หมดอายุ