สำหรับบริษัท
- ปฏิบัติงาน และดูแลงานบริการหลังการขาย อาทิ งานติดตั้ง / ซ่อม / บำรุงรักษาอุปกรณ์ ประเภทเครื่องครัว ทั้งระบบ ไฟฟ้า แก๊ส น้ำประปา ระบบทำความเย็น ฯลฯ
- วางแผนงาน / ประสานงานแผนกต่างๆ ในการเตรียมงาน อาทิ ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ เอกสาร สถานที่ลูกค้า การเดินทาง เป็นต้น
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 17,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- การศึกษาระดับ ปวช., ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในสาขางานที่เกี่ยวข้อง
- พร้อมเรียนรู้สินค้าภายในองค์กร สามารถให้รายละเอียด และแนะนำวิธีการใช้งานได้สินค้าได้
- มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถขับรถยนต์ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
- มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ชุดฟอร์ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด
(เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
สถานที่ทำงาน
188/6 อาคาร ศุภาลัย พรีเมียร์ ราชเทวี ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
ติดต่อ
คุณดวงทิพย์ ธรรมจาดี
093-583-8266