สำหรับบริษัท
- จัดการวางแผนการผลิตและบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา
- ควบคุม ดูแลเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิตเสมอ
- จัดหาหรือปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดต้นทุนการผลิต
- ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศชาย อายุ 30 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษา​ ปวส.​หรือ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือหลักสูตรรักษาดินแดง
- มีทักษะความเป็นผู้นำที่เข็มแข็งในการตัดสินใจและการบริหารทีมงาน มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีประสบการ์ณอย่างน้อย 3 ปี
- หากสามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ๋นได้
- ไม่สูบบุหรี่ และไม่มีโรคภูมิแพ้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- เบี้ยขยัน
- โบนัสตามผลประกอบการ และตามผลงาน
สถานที่ทำงาน
ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
ติดต่อ
คุณอนงค์ภัทร์
092-539-5362