สำหรับบริษัท
- ตัดต่อวิดีโอ
- ทำ Motion Graphic
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ , อื่นๆ, เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
- มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Adobe Pr,Ai,Ae,Ps
- มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- สามารถจบงานได้ด้วยตัวเอง
- มีความรับผิดชอบสูง อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
- ทำงานล่วงเวลาได้
- ยินดีรับเด็กจบใหม่
สวัสดิการ
ประกันสังคม
สถานที่ทำงาน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
082-429-1979
รายละเอียดอื่นๆ
การเดินทาง
- รถส่วนตัว
- รถไฟฟ้า MRTลาดพร้าว, MRTรัชดาภิเษก
ปิดรับสมัคร
งานในบริษัทเดียวกัน