สำหรับบริษัท

Call Center สายการบิน ประจำสำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต (Skill Thai/Eng)

ให้บริการข้อมูล และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทาง ข้อมูลต่างๆด้านสายการบินให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
-เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
-ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ เป็นกะสับเปลี่ยนหมุนเวียน (วันหยุดไม่ตรงวันเสาร์-อาทิตย์)
-มีทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทย/อังกฤษ
-รักงานบริการมีทักษะในการสื่อสารกับลูกค้าและน้ำเสียงสุภาพ
-มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษได้(อ่าน,เขียน,สะกดชื่อได้)
-ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

English รายได้รวม 17,500-18,000 บาท // Thai รายได้รวม 15,000-17,000 บาท
(ยังไม่รวม OT และ ค่ากะ )
หมายเหตุ พนักงานภาษาอังกฤษ Toiec 600คะแนนขึ้นไป
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่ (Thai Airways) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณวันวิสา เชื้อเอี่ยม
02-858-5082
งานในบริษัทเดียวกัน