สำหรับบริษัท
- ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การออกแบบภายใน
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย/เพศหญิง
- อายุ 23 - 38 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความกระตือรือร้น อดทน รักความก้าวหน้า
- สามารถเขียนแบบและรับ Brief งานจากลูกค้าได้
- พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เร็ว
- มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีม
- มีทักษะการให้บริการ
- สามารถออกแบบตกแต่งภายในโดยใช้โปรแกรม Sketchup ได้ดี
สวัสดิการ
สถานที่ทำงาน
ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ
คุณชีระนาฎ วิเศษประทับ
084-895-9899