สำหรับบริษัท
- Fully responsible for merchandising include inventory control, SKU plan, stock management and replenishment, sell strategic plan, pricing, and merchandising allocation.
- Financial responsibilities include constructing new location and renovation budgets, purchasing budgets, forecasting costs, monitoring expenses and financial provisions for current and future uses.
- Manage, support, and direct the sales team, including specifically delegating/setting tasks and projects, discussing and agreeing targets and standards of performance, setting deadlines as well as resolving difficulties and attending customers’ requests.
- Discuss and evaluate the performance of sales team members on a regular basis.
- Devise, plan, and implement schedules to deliver marketing, PR, and advertising activities within the budget and deadlines.
- Build, network, develop, and sustain good working relationships with trades, external suppliers, media representatives, organizations and contractors. Negotiate best prices, deals and packages ensuring that only the best highest standards are provided.
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การตลาด, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- Age not over 35 years old
- Bachelor’s Degree or higher in Marketing or related field.
- Minimum 2 years experiences preferably in Assistant Brand Management.
- Well-communicated in English.
สวัสดิการ
- เงินเดือน ตามที่ตกลง
- พักร้อนประจำปี
- โบนัทตามผลประกอบการณ์
- ประกันกลุ่ม นอกเหนือจากประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- งานสังสรรค์ประจำปี
สถานที่ทำงาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณชนานันท์ ชัยชนะ
02-347-0762 ต่อ 174
งานในบริษัทเดียวกัน