สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

- ตรวจสอบรวบรวมและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตากกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของทุกกิจกรรมในการทำงานของบริษัท
- วิเคราะห์แผนงานโครงการ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆและตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
- อบรม และจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและหลักสูตรอบรมที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานพร้อมเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
- รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล สอบสวนอุบัติ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานเพื่อตรวจสอบสาเหตุและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
- รับผิดชอบและดำเนินงานในตำแหน่ง QMR ของระบบบริหารคุณภาพ ISO9001,ISO14001,ISO45001และISO39001
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานด้าน จป.วิชาชีพ อย่างน้อย 1-2 ปี
- มีบุคคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์มั่นคง
- มีทักษะในการประสานงานกับทุกหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
- ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
สวัสดิการ
- กองทุนการศึกษาบุตร
- ประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ค่าตำแหน่ง
- ค่าโทรศัพท์
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัสรายไตรมาส
สถานที่ทำงาน
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณกรภัค
038-116-4067
รายละเอียดอื่นๆ
วิธีการเดินทาง
เส้นบายพาสที่จะเข้าสู่พัทยา-ระยอง เลี้ยวซ้ายจากสะพานข้ามทางหนองแขวะ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ทางเข้าสนามกอล์ฟบูรพา
ปิดรับสมัคร
งานในบริษัทเดียวกัน