สำหรับบริษัท
- ให้บริการที่มีคุณภาพตลอดเวลาที่ลูกค้าใช้บริการสปา ตั้งแต่การต้อนรับลูกค้า, ไปจนถึงการแนะนำทรีทเม้น. สินค้าต่อเนื่องให้ลูกค้า
- ช่วยลูกค้าเลือกทรีทเม้น, ตรวจข้อควรระวัง และอธิบายทรีทเม้น
- ทำทรีทเม้นอย่างมีประสิทธิภาพตามที่แจ้งไว้ในเมนู, ปฏิบัติตามมาตรฐานของการบริการที่โรงแรมกำหนด เช่น : เรียกชื่อลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งครั้ง, ทำ consultation ให้ลูกค้า
- ลงบันทึกรายละเอียดการทำทรีทเม้นของลูกค้าเพื่อเป็นฐานข้อมูลต่อไป
- รายงานเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในสปา
- แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และถูกระเบียบตลอดเวลา
- ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยตลอดเวลา
- ตรวจสอบตารางจองเพื่อเตรียมตัว และอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับทรีทเม้น
- แจ้งให้ Senior Therapist หรือผู้จัดการสปาทราบเมื่อระดับของในสต็อคเหลือน้อยและช่วยทำการตรวจสอบสินค้าคงคลังทุกเดือน
- ยืดหยุ่นกับชั่วโมงทำงานตามความจำเป็น เพื่อความพอใจของลูกค้า
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก Spa Manager
- ลักษณะการจ้าง งานสัญญาจ้าง
- เงินเดือน เริ่มต้น 10,080 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา อื่นๆ, แพทย์แผนไทย
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศหญิง / อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Therapist ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ
- ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต, มีความผิดเกี่ยวกับเพศ, ยาเสพติด,ค้ามนุษย์, เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
- หากมีความสามารถในภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- Floating service charge
- 2 day -off a week
- Day off-birthday and birthday gift
- Public holiday 15 days
- Annual leave 6-15 days (depending on employee level and years of service)
- 2 duty meals per day
- Group Insurance
- Social Security benefits
- Annual check up
- Uniform and laundry service
- Staff New Year party and other activities
สถานที่ทำงาน
ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
Orapin Sujittosakul
038-194-699
งานในบริษัทเดียวกัน