สำหรับบริษัท
- Prepare ingredients for cooking, including portioning, chopping, and storing food.
- Prepare all menu items by strictly following recipes and yield guide.
- Cook food according to recipes, quality standards, presentation standards and food preparation checklist.
- Prepares, seasons, and cooks a wide variety of meats, vegetables, soups, breakfast dishes and other food items.
- Maintain correct portion size and quality of the food to the hotel's standards.
- Assists Team members in the kitchen when needed or perform any other tasks assigned by Sous Chef.
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 12,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา อนุปริญญา, ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- Male / Female, Thai nationality.
- High school education or diploma in culinary is required.
- Minimum previous experience required in a high volume kitchen or full-service hotel.
- Has experience on local and International food.
- Basic computer skills and familiar with inventory systems.
สวัสดิการ
- Floating service charge
- 2 day -off a week
- Day off-birthday and birthday gift
- Public holiday 15 days
- Annual leave 6-15 days (depending on employee level and years of service)
- 2 duty meals per day
- Group Insurance
- Social Security benefits
- Annual check up
- Uniform and laundry service
- Staff New Year party and other activities
สถานที่ทำงาน
ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
Orapin Sujittosakul
038-194-699
งานในบริษัทเดียวกัน