สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต

- วางแผนการผลิต
- ติดตามยอดการผลิตต่อวันให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- วางแผนการสั่งซื่อวัตถุดิบ
- ว่างแผนการส่งมอบงานสำเร็จรูปให้เป็นไปตามวันและเวลานัดหมายของลูกค้า
- ตรวจเช็คสต๊อกประจำเดือนและควบคุม
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการอุตสาหกรรม, วิศวกรรมอุตสาหการ, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 23-45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญณาตรี
- มีประสบการณ์ การวางแผน 2-5 ปี
- สามารถเข้ากะได้
- สามารถขับรถยนต์ได้
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน850บาท/เดือน
- มีรถรับส่ง
- มีค่ากะ30บาท/วัน
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัส
สถานที่ทำงาน
จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณสายันณ์
02-848-4638-41 ต่อ 12
งานในบริษัทเดียวกัน