สำหรับบริษัท
- หางานใหม่ๆเข้าบริษัทฯ และเพิ่มยอดขาย
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ในช่วง New Prat'
- ออกใบเสนอราคา,ประเมินความเสี่ยงก่อนรับงานใหม่
- อัพเดทราคาตามรอบการกปรับ
- ติดตามผล กับลูกค้ารายใหม่
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การตลาด, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
- อายุ 26-48 ปี (ชาย-หญิง)
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี -ขึ้นไป จบด้านการตลาด
- มีประสบการณ์ 5 ปี-ขึ้นไป
- มีความรู้พูดได้หลายภาษา
- ขับรถยนต์ได้
สวัสดิการ
- ประเมินผลงานประจำปี/ปรับอัตราค่าจ้าง
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เบี้ยขยัน
- วันหยุดตามประเพณี
- วันหยุดพักร้อน
- โบนัส
สถานที่ทำงาน
จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณสายันณ์
02-848-4638-41 ต่อ 12
งานในบริษัทเดียวกัน