สำหรับบริษัท

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรและไฟฟ้า

- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามใบร้องขอ
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผน
- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า
- ดูแลสภาพเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอตามนโยบาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช , ปวส. ป.ตรี
- มีความรู้ด้านซ่อมบำรุง และ รักษาเครื่องจักร และ ระบบไฟฟ้า
- สามารถทำคอมพิวเตอร์ได้โปรแกรม พิ้นฐาน
- ทำ OT. ได้
- มีใบขับขี่ประเภทรถยนต์
- มีความรู้ด้านเครื่องจักรประเภท Forge , Box , Press , CNC เป็นต้น
- ประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
สวัสดิการ
- สวัสดิการรวมอยู่ในเงินเดือน
- ประกันสังคม
- ลาพักร้อง 6 วัน (หลังจากทำงาน1ปี)
- รถรับส่ง
- เงินขึ้นประจำปี
- อื่นๆตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ทำงาน
จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณสายันณ์
02-848-4638-41 ต่อ 12
งานในบริษัทเดียวกัน