สำหรับบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต (Planning Manager)

- ควบคุมแผนการผลิต,วางแผนการผลิต,
- ติดตามยอดการผลิต ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- วางแผนการสังวัตถุดิบ
- วางแผนการส่งมอบงานสำเร็จรูป ให้ตรงวันนัดหมายของลูกค้า
- แก้ไขปัญหา และติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เช็คสต๊อกประจำเดือนและสรุปการสั่งซื้อในรอบเดือน
- ควบคุมและดูแลเจ้าหน้าที่วางแผนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- สรุป KPI และนำเสนอผลงานประจำเดือนรายงานผู้บริหาร
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- มีอายุตั้งแต่ 30-50 ปี
- จบการศึกษา วุฒิ ป.ตรี วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
- มีประสบการด้านการวางแผนด้านการผลิตไม่ต่ำกว่า 3-5 ปีขึ้นไป
- สามารถขับรถยนต์ได้
- สามารถเข้ากะได้
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- จัดเลี้ยงประจำปี
- โบนัส
สถานที่ทำงาน
จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณสายันณ์
02-848-4638-41 ต่อ 12
งานในบริษัทเดียวกัน