สำหรับบริษัท

Engineer ออกแบบ-เขียนแบบ (รับสมัครด่วน)

- เขียนแบบชิ้นงาน
- ควบคุมการดำเนินงานผลิต
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/อุตสาหการ
- สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad และ Solid Works ได้
- มีความรับผิดชอบสูง
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
- มีความรู้และสามารถใช้เครื่อง CNC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเริ่มงานได้ทันที
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม
- ชุดฟอร์ม
- ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์
สถานที่ทำงาน
จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณสายันณ์
02-848-4638-41 ต่อ 12
งานในบริษัทเดียวกัน