สำหรับบริษัท

ผู้จัดการฝ่าย Production Metal Forming (รับสมัครด่วน)

- บริหารงานฝ่ายผลิต เช่น กำลังการผลิต,ควบคุมยอดการผลิตตามแผน,แก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการพัฒนาบุคลากร
- ควบคุมKPI.ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- ปฏิบัติตาม นโยบายของบริษัทฯ
- วางแผนการจัดส่งสินค้า ให้ทันตามกำหนด
- วิเคราะห์ปัญหา และติดต่อประสานงานกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง
- รายงานแผนการผลิต และสรุปงานประจำเดือน
- บันทึกข้อมูล-เก็บข้อมูล และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการอุตสาหกรรม, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านฝ่ายผลิตมาเป็นอย่างดี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในต่ำแหน่ง Senior/Supervisor อย่างต่ำ 2 ปี
- มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ทำงานเป็นทีม
- มีประสบการณ์ด้านงานแม่พิมพ์ Metal forming
- สามารถใช้เครื่องมือวัด,เครื่องจักรที่ทันสมัยได้เป็นอย่างดี
- มีความขยันอดทนและความรับผิดชอบในหน้าที่
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มบริษัท
- เบี้ยขยัน
- วันหยุดเสาร์เว้นเสาร์
- วันหยุดพักร้อน
- ประกันสังคม
- งานเลี้ยงปีใหม่
- โบนัสปลายปี
สถานที่ทำงาน
จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณสายันณ์
02-848-4638-41 ต่อ 12
งานในบริษัทเดียวกัน