สำหรับบริษัท

ผู้จัดการฝ่าย Production (ฝ่ายผลิตMachine)

- บริหารงานฝ่ายผลิต เช่น กำลังการผลิต,ควบคุมยอดการผลิตตามแผน,แก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการพัฒนาบุคลากร
- ควบคุม KPI ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการอุตสาหกรรม, วิศวกรรมอุตสาหการ, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถกำหนดแผนงานการผลิตได้
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง senior / supervisor อย่างต่ำ 2 ปี
- มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ปัญหาได้ดี ทำงานเป็นทีม
- มีประสบการณ์ในงานพัฒนาระบบงานมาตรฐานต่างๆ ในการทำงาน
- มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือในการจัดการที่ทันสมัยใหม่
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มบริษัทฯ
- เบี้ยขยัน
- วันหยุดเสาร์เว้นเสาร์
- วันหยุดพักร้อง
- ประกันสังคม
- งานเลี้ยงปีใหม่
- โบนัสปลายปี
สถานที่ทำงาน
จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณสายันณ์
02-848-4638-41 ต่อ 12
งานในบริษัทเดียวกัน